Top quality exact replica watches with free shipping worldwide and world class customer service.

Bouwen

 • Je kunt bouwen tijdens uw beurt nadat je hebt gerold voor de grondstoffenproductie en nadat je het ruilen beëindigde.
 • Op te kunnen bouwen, moet je combinaties van grondstofkaarten (zie de bouwkosten kaart) hebben en betalen aan de bank.
 • De grondstofkaarten keren dan terug naar hun stapel op tafel.
 • U kunt zoveel items bouwen als je wenst, zolang er immers genoeg middelen zijn om te betalen en er nog steeds aanbod is. (Zie Nederzettingen, Steden, wegen en Ontwikkelingskaarten).
 • Elke speler heeft een aanbod van 15 wegen, 5 nederzettingen en 4 steden. Als je een stad bouwt, keert de nederzetting terug naar uw aanbod.
 • Wegen en steden blijven echter op het bord tot het einde van het spel.
 • Je beurt voorbij na het "bouwen" en de speler links van je zet het spel verder.

Bouwkosten kaart

 • De bouwkosten kaarten laten zien wat er kan worden gebouwd en welke middelen nodig zijn.

  Wanneer je deze bouwkosten betaalt, moet u de nodige grondstofkaarten terug leggen op hun stapels op tafel.

 • U kunt nederzettingen en wegen te bouwen, of nederzettingen opwaarderen naar steden, en ook ontwikkelingskaarten kopen.

Grondstofkaarten

 • Er zijn 5 grondstoffen:

  1. graan (van velden)
  2. baksteen (van heuvels)
  3. erts (van mountains)
  4. hout (van het bos)
  5. wol (van grasland)

 • Je ontvangt deze kaarten als inkomsten uit de grondstoffen productie van deze vakjes.
 • De grondstofproductie wordt bepaald door de worp aan het begin van elke beurt.
 • Je ontvangt uw inkomen voor elk terrein ​​naast je nederzettingen of steden elke keer het productienummer op het veld wordt gegooid door de dobbelstenen.

Grondstof productie

 • In je beurt moet je de dobbelstenen voor grondstof productie gooien.
 • Het aantal van de gerolde dobbelstenen bepaalt welke tegels of velden grondstoffen produceren.
 • Elk nummer komt twee keer voor (met uitzondering van 2 en 12, die slechts een keer voorkomen).
 • Alle spelers die nederzettingen of steden grenzend aan een veld met hetzelfde nummer ontvangen van de opbrengst van die velden.
 • Elke nederzetting produceert 1 grondstofkaart.
 • Elke stad produceert 2 grondstofkaarten.
 • Het is mogelijk dat tijdens het spel er niet genoeg grondstofkaarten in de bank aanwezig zijn om alle opbrengsten te leveren. In dat geval ontvangt niemand grondstofkaarten.

Grootste leger

 • Als je de eerste speler bent die 3 ridder kaarten kan spelen, ontvangt je deze speciale kaart, die 2 overwinningspunten waard is.
 • Je plaatst de "grootste leger"-kaart open voor je op tafel.
 • Als een andere speler speelt er in slaagt om meer ridder kaarten te spelen, dan verlies je deze kaart aan deze speler.
 • De 2 winstpunten tellen dan voor de nieuwe eigenaar.

Havens

 • Havens laten toe om grondstoffen gunstiger te ruilen.
 • Om een ​​haven controlleren, moet u een nederzetting bouwen op kruising (intersectie) die grenst aan het kustgebied van die haven.

Intersecties of kruisingen

 • Intersecties zijn de (kruis)punten waar 3 tegels elkaar raken.
 • Je mag alleen nederzettingen bouwen op deze kruispunten.
 • De invloed (voor grondstof opbrengsten) van nederzettingen en steden strekt zich uit over alle 3 aangrenzende terreinen.

Kust

 • Wanneer een terrein ​​grenst aan de zee, heet dit "kust".
 • Je kunt een weg langs een kust te bouwen.
 • Je kunt nederzettingen bouwen en nederzettingen opwaarderen naar steden op kruispunten die grenzen aan de zee.
 • Kustgebieden liggen vaak op havens, die u toelaten om de handel over zee te doen tegen gunstiger tarieven.

Langste weg

 • Als je de eerste speler bent die een continue weg van ten minste 5 individuele stukken kan bouwen, neem je deze speciale kaart en legt deze open voor je.
 • Deze kaart is 2 overwinningspunten waard.
 • Als iemand anders een langere continue weg kan bouwen, verlies je de kaart en krijgt de andere speler vervolgens de speciale kaart.
 • U kan de weg van een tegenstander breken door het bouwen van een nederzetting op een open kruising langs zijn weg!
 • De "Langste Weg"-kaart wordt opzij gelelgd als de langste weg is gebroken en niemand anders nog een weg heeft van meer dan 5 segmenten.
 • De "Langste Weg"-kaart komt terug in het spel zodra 1 speler een weg van meer dan 5 segmenenten kan bouwen.

(Opmerking: Als uw wegennet vertakt, mag u alleen de langste tak meetellen als som voor de langste weg).

Nederzettingen

 • Een nederzettingen is 1 overwinningspunt waard.
 • Nederzettingen zijn gebouwd op kruispunten (de intersecties waar 3 terreinen elkaar raken).
 • Je deelt in alle grondstoffen productie van elk terrein dat aan nederzetting raakt.
 • Je moet voldoen aan 2 voorwaarden bij het bouwen van een nederzetting:

  1. Je nederzetting moet altijd aansluiten op 1 of meer van je eigen wegen.
  2. Je moet voldoen aan de afstand regel.

(Opmerking: als u alle 5 nederzettingen hebben gebouwd, moet u een upgrade doen van 1 van je nederzettingen om een ​​stad te krijgen voordat je nog een nederzetting kan bouwen.)

Ontwikkelingskaarten

 • Er zijn 3 verschillende soorten ontwikkelingskaarten: ridder-, vooruitgangs- en overwinningspunt kaarten.
 • Bij aankoop van een ontwikkelingskaart, neemt de bovenste kaart van de stapel.
 • Houd uw ontwikkelingskaart steeds verborgen totdat je ze speelt.
 • Je kunt ontwikkelingskaarten niet ruilen of weggeven.
 • Je mag 1 ontwikkelingskaart alleen spelen tijdens je beurt.
 • U kunt de kaart spelen op elk gewenst moment, zelfs voordat je de dobbelstenen gooit.
 • Je mag niet een kaart die je hebt gekocht in dezelfde beurt spelen.
 • Overwinningskaarten mag je enkel onthullen wanneer het spel is afgelopen of als je zeker bent dat 10 of meer overwinningspunten hebt gescoort.

Overwinningskaarten

 • Overwinningskaarten zijn ontwikkelingskaarten met een gele kader. Dus ze kunnen "gekocht" worden.
 • Deze ontwikkelingskaarten zijn belangrijke culturele verworvenheden, vertegenwoordigd door bepaalde gebouwen.
 • Elke overwinningskaart heeft een waarde van 1 overwinningspunt.
 • Je moet uw overwinningskaarten alleen onthullen wanneer je of iemand anders het spel wint!

(Hint: Nogmaals, houd uw overwinningskaarten verborgen tot het einde van het spel. Als je 1 of 2 van deze kaart nooit bekijkt kunnen andere spelers vermoeden dat het om overwinningskaarten zijn.)

Overwinningspunten

 • De eerste speler die 10 overwinningspunten verzamelt tijdens zijn beurt wint het spel.
 • Spelers krijgen overwinningspunten (OP) voor het volgende:

  • 1 Nederzetting = 1 OP
  • 1 Stad = 2 OP
  • Langste Weg Kaart = 2 OP
  • Grootste Leger Kaart = 2 OP
  • Overwinningspunten Kaart = 1 OP

 • Aangezien elke speler begint met 2 nederzettingen, begint elke speler het spel met 2 overwinningspunten.
 • Daarom hoeft u alleen maar 8 extra overwinningspunten te scoren om het spel te winnen!

Paden

 • Paden worden gedefinieerd als de randen waar twee vakken elkaar raken.
 • Paden lopen dus langs de grens van twee terreinen of tussen een stuk land en de zee.
 • Een weg kan enkel gebouwd worden op een pad.
 • Elk pad leidt naar een kruispunt waar 3 vakken elkaar raken.

Rover

 • De overvaller begint het spel in de woestijn. Het wordt alleen verplaatst door het werpen van een 7 of het spelen van een ridder kaart.
 • Als de rover op een andere terrein ​​wordt verplaatst, voorkomt hij dat deze tegel grondstoffen kan produceren.
 • Spelers met nederzettingen en/of steden aangrenzend aan het terrein ​​ontvangen dus geen grondstoffen voor dat veld zolang de rover op dat veld staat.

Steden

 • Je kan geen stad direct bouwen.
 • U kunt alleen een upgrade doen van een nederzetting naar een stad. U betaalt de benodigde grondstoffen en je vervangt het huisje met een kerk op de intersectie.
 • Elke stad is 2 overwinningspunten waard. U ontvangt ook dubbele grondstoffen productie van de aangrenzende terreinen wanneer die nummers worden gerold.
 • Wanneer je een stad bouwt, wordt het stuk van de nederzetting weer beschikbaar en kan je later dus nog een nederzettingen bouwen.

(Hint: Het is uiterst moeilijk om het spel te winnen zonder steden aangezien er slechts 5 nederzettingen beschikbaar zijn. Je kan dan slechts 5 overwinningspunten scoren door de bouw van nederzettingen).

Vooruitgangskaarten

Vooruitgangskaarten zijn een soort van ontwikkelingskaarten. Ze hebben groene randen. Er zijn er 2 elk van de 3 varieteiten:

 • Wegenbouw: Als je deze kaart speelt, kan je meteen 2 gratis wegen op het bord plaatsen (volgens de normale bouwregels).

 • Jaar van overschotten: Als je deze kaart speelt kun je onmiddellijk 2 grondstoffenkaarten nemen uit de voorraad stapels. U kunt deze kaarten gebruiken om te bouwen in dezelfde beurt.

 • Monopoly: Als je deze kaart te speelt, moet je de naam van een grondstof opnoemen. Alle andere spelers moeten je alle grondstofkaarten van dit type dat ze in hun handen hebben afgeven. Als een tegenstander heeft geen grondstof van dat type heeft, moet hij niets geven.

Je mag steeds slechts 1 vooruitgangskaart spelen per beurt.

Wegen

 • De wegen verbinden de nederzettingen en de steden.
 • Je bouwt wegen op de paden.
 • Je mag geen nieuwe nederzettingen te bouwen zonder ook de aanleg van wegen er naar toe.
 • Wegen bieden overwinningspunten alleen als je de langste continue weg hebt (en de desbetreffende kaart).
 • Je mag slechts 1 weg bouwen op elk pad.
 • U kunt ook wegen langs de kust te bouwen.

Woestijn

 • De woestijn is het enige terrein ​​die geen grondstoffen produceert.
 • De rover is inheems in de woestijn, en hij begint het spel dus ook daar.
 • Een nederzetting of een stad gebouwd grenzend aan de woestijn levert dus minder grondstoffen op dan ene die gebouwd is naast andere terreinen.