Top quality exact replica watches with free shipping worldwide and world class customer service.

Componenten

 • 9 zeshoekige terreinen (tegels)
 • 6 zee kader stukken
 • 9 haven stukken
 • 18 schijfjes met aantallen (bonnetjes)
 • 95 grondstof kaarten (voorzien met de symbolen voor het erts
  graan, hout, wol en baksteen)
 • 25 Ontwikkelings kaarten (14 Ridder/Soldaat kaarten)
 • 6 Vooruitgangs kaarten, 5 Overwinningskaarten)
 • 4 "Bouwkost" kaarten
 • 2 speciale kaarten: "langste weg" & "grootste leger"
 • 16 steden (4 van elke kleur in de vorm van kerken)
 • 20 nederzettingen (5 van elke kleur in de vorm van huizen)
 • 60 wegen (15 van elke kleur in de vorm van staven)
 • 2 dobbelstenen (1 geel, 1 rood)
 • 1 rover
 • 1 Spelregels en almanak boekje

Start opstelling voor beginners

Je speelt het spel op een variabel spelbord . Voor uw eerste spel, raden wij u de volgende kaart aan (die evenwichtig is voor alle spelers):


 1. Monteer de rand van het bord zoals afgebeeld.
 2. Maak Catan door het plaatsen van de 19 terrein tegels zoals afgebeeld.
 3. Plaats de schijfjes met "aantal" op de aangewezen terrein tegels.
 4. Tot slot, plaats uw nederzettingen en wegen.


Opstellen van het spel

 1. Kies een kleur en neem je 5 nederzettingen, 4 steden en 15 wegen (niet meer en niet minder!).
 2. Plaats uw 2 wegen en uw 2 nederzettingen op het spelbord.
 3. Zet uw resterende nederzettingen, wegen en steden voor je neer op de tafel.
  (Let op: Verwijder de rode stukken uit het spel als je speelt drie spelers).
 4. Neem Bouwkosten kaart van uw kleur:
 5. Leg de speciale kaarten "Langste weg" en "Grootste Leger" naast het spelbord, samen met de 2 dobbelstenen.
 6. Sorteer de grondstofkaarten in 5 stapels en leg ze open naast het speelbord. Schud de ontwikkelingskaarten en leg ze verdekt naast het bord.
 7. U ontvangt grondstoffen voor elke terreintegel ​​rond uw startnederzetting gemarkeerd met een witte ster H (zie afbeelding A).
 8. Neem daarom de juiste grondstof kaarten uit hun stapels.
 9. Elke speler houdt zijn grondstofkaarten verborgen in zijn hand.
Belangrijk:Nederzettingen en steden mogen alleen worden geplaatst op de hoeken van het terrein tegels en nooit langs de randen (zie afbeelding C). Wegen mogen alleen worden geplaatst aan de randen van het terreinen en slechts 1 weg per kant (zie afbeelding D). Door de afstand Regel zullen er veel kruispunten langs wegen onbezet blijven.


Overzicht van een beurt

De oudste speler mag beginnen. Op uw beurt kun je het volgende doen in de aangegeven volgorde:

 • Je moet rollen voor grondstoffen productie (de opbrengst geldt voor alle spelers).
 • Je kunt grondstoffen ruilen met andere spelers of met behulp van de maritieme handel.
 • Je mag wegen, nederzettingen of steden te bouwen en/of ontwikkelingskaarten kopen. Je kunt ook een ontwikkelingskaart spelen elk moment tijdens je beurt.
 • Nadat je klaar bent, geef je de dobbelstenen aan de speler links van je. Deze zet het spel verder door met stap 1 te beginnen.


Een spelronde in detail

 1. Productie van Grondstoffen

  • Je begint je beurt door het rollen van beide dobbelstenen.
  • De som van de dobbelsteen bepaalt welke terrein tegels grondstoffen produceren.
  • Elke speler die een nederzetting op een kruispunt heeft dat grenst aan een terrein ​​gemarkeerd met het aantal dat gerold werd ontvangt 1 grondstof kaart van dat type als het veld.
  • Als je 2 of 3 nederzettingen hebt die grenzen aan de tegel, ontvangt je 1 grondstofkaart voor elke nederzetting.
  • U ontvangt 2 grondstofkaarten voor elke stad kunt die grenst aan de tegel.
  • Als er niet genoeg kaarten aanwezig zijn om aan iedereen te geven ontvangt niemand tijdens die beurt een grondstofkaart.

 2. Handel of Ruilen van grondstoffen

  Hierna kun je vrij handel drijven om dus grondstofkaarten te ruilen:

  • a) binnenlandse handel

   Tijdens uw beurt kun je grondstofkaarten met een of meerde spelers ruilen. U kunt aankondigen welke middelen je nodig hebt en wat je bereid bent om hiervoor te geven. De andere spelers kunnen ook hun eigen voorstellen en aanbiedingen doen.

   (Belangrijk: Spelers mogen alleen handelen met de speler die aan de beurt is. De andere spelers mogen niet onderling ruilen.
  • b) handel over zee

   U kunt ook handelen zonder de andere spelers! Tijdens je beurt kan je altijd ruilen tegen een 4:1 wisselkoers door dus 4 identieke grondstofkaarten terug in hun stappel te stoppen en het nemen van een andere grondstofkaart naar keuze. Als je een nederzetting of stad op een haven ligt, kun je gunstiger met de bank ruilen: hetzij in een verhouding van 3:1 of in speciale havens aan 2:1.

   (Belangrijk: De 4:1 handel is altijd mogelijk, zelfs als je niet beschikt over een nederzetting aan een haven).

 3. Bouwen

  Nu je kunt bouwen. Hiermee kun je overwinningspunten scoren, uw wegennet uitbreiden, of je productie verbeteren, en/of nuttig ontwikkelingskaarten kopen.

  Op te bouwen moet u specifieke combinaties van grondstofkaarten (zie de bouwkosten kaart) betalen aan de bank. Neem het juiste aantal wegen, nederzettingen en/of steden en plaats ze op het spelbord. Houd ontwikkelingskaarten verborgen in je hand.

  Je kunt niet bouwen als er stukken beschikbaar zijn, dus maximaal 5 nederzettingen, 4 steden en 15 wegen.

  • a) een weg kost: baksteen & hout

   • Een nieuwe weg moet altijd aansluiten op een van uw bestaande wegen, nederzettingen of steden.
   • Slechts 1 weg(segment) kan worden gebouwd op een bepaalde weg.
   • De eerste speler die een doorlopende weg van ten minste 5 weg segmenten kan bouwen, krijgt de speciale kaart "Langst weg".
   • Als een andere speler er in slaagt om een langere weg te bouwen, krijgt hij onmiddellijk deze speciale kaart (en haar 2 overwinningspunten). In dit geval is dat een verschil van 4 overwinningspunten met ten opzichte van de vorige eigenaar!

  • b) een nederzetting kost: baksteen, hout, wol & graan

   • Let vooral op de "Afstandsregel": je mag alleen een nederzetting te bouwen op een kruispunt als alle 3 van de aangrenzende kruispunten zijn vacant.
   • Elk van je nederzettingen moet met tenminste 1 weg verbonden zijn.
   • Ongeacht wiens beurt het is, wanneer een terrein grondstoffen ​​produceert, ontvang je 1 Resource Card voor elke nederzetting naast dat terrein.
   • Elke nederzetting levert 1 overwinningspunt op.

  • c) een stad kost: 3 erts & 2 graan

   • U mag alleen een stad te vestigen door het opwaarderen van een van je nederzettingen.
   • Wanneer je een nederzettingen opwaardeerd naar een stad, vervang dan het huisje door een kerk.
   • Steden produceren twee keer zoveel grondstoffen als nederzettingen.
   • Je verwerft dus 2 grondstofkaarten voor een aangrenzend terrein dat grondstoffen produceert.
   • Elke stad is 2 overwinningspunten waard.

  • d) kopen van ontwikkelingskaarten kosten erts, wol en graan

   • Bij aankoop van een ontwikkelingskaart trek je de bovenste kaart van de stapel.
   • Er zijn 3 verschillende soorten van deze kaarten : ridders; vooruitgang; en overwinningspunten. Elk heeft een ander effect.
   • Ontwikkelingkaarten keren nooit terug naar hun stapel en je kunt er dus geen kopen als de stapel leeg is. Er is dan geen aanbod meer.
   • Houd uw ontwikkelingskaarten altijd verborgen totdat je ze kunt gebruiken, zodat je tegenstanders in het spel niet kunnen anticiperen.

 4. Speciale Gevallen

  a) het rollen van "7" en het activeren van de rover

  • Als je een "7" rolt, onvangt niemand grondstoffen.
  • In plaats daarvan moet elke speler die meer dan 7 grondstoffenkaarten heeft de helft (afgerond naar beneden) afstaan. Deze spelers mogen de kaarten kiezen die ze terug aan de bank geven.
  • Daarna moet je de rover verplaatsen. Ga als volgt te werk:
   1. Je moet de rover onmiddellijk verplaatsen naar het nummer teken van een terrein tegel ​​of een woestijn​​.

   2. Dan steel je (ad random) 1 grondstof kaart van je tegenstander waarvan een nederzetting of stad grenst aan dat terrein​​. De speler die wordt beroofd houdt zijn grondstofkaarten naar beneden. Je neemt dan 1 willekeurige kaart. Als het terrein met de rover grenst aan meerdere spelers, mag je kiezen welke speler je wilt beroven.


   (Belangrijk: Als het productienummer van het terrein met de rover wordt gegooid, ontvangen alle eigenaren van de aangrenzende nederzettingen en steden geen grondstoffen. De rover maakt dit immers onmogelijk).

  b) Het spelen van ontwikkelingskaarten

  Op elk moment tijdens je beurt mag je 1 ontwikkelingskaart (op tafel) spelen. Die kaart kan echter niet een kaart zijn die je in dezelfde beurt hebt gekocht!

  • Ridder ("soldaat") Kaarten (Rode kader)

   • Als je een Ridder kaart speelt, moet u onmiddellijk de rover verplaatsen. Zie "Rolling een 7 en activeren de rover" hierboven en volg de stappen 1 en 2.
   • Een keer gespeeld blijft de ridder kaart open voor je op tafel liggen.
   • De eerste speler die 3 ridder kaarten voor zichzelf heeft liggen ontvangt de speciale kaart "Grootste Leger" en deze is 2 overwinningspunten waard.
   • Als een andere speler er in slaagt om meer ridder kaarten voor hem te krijgen, dan ontvangt hij deze speciale kaart en dus ook de gekoppelde 2 overwinningspunten.
  • Vooruitgangskaarten (Groene kader)

   Als u een progressiekaart speelt, volg dan de instructies. Hierna wordt deze verwijderd uit het spel en komt niet meer terug.

  • Overwinningskaarten (Gele kader)

   • U moet overwinningskaarten best verborgen houden.
   • U kunt ze alleen onthullen tijdens je beurt en als u zeker weet dat je 10 overwinningspunten hebt om het spel te winnen. Natuurlijk, mag je ze na het einde van het spel als iemand anders heeft gewonnen ook onthullen.
   • Je mag een onbeperkt aantal overwinningskaarten spelen tijdens je beurt, zelfs tijdens de beurt als je ze gekocht hebt.


Einde van het spel

Als u 10 of meer overwinningspunten tijdens je beurt verzamelt, eindigt het spel en ben je de winnaar! Als je deze 10 punten bereikt als het niet jouw beurt is, gaat het spel door totdat een speler (inclusief jezelf) 10 punten heeft op zijn beurt.