Top quality exact replica watches with free shipping worldwide and world class customer service.

Nadat u rollen voor de grondstoffen productie, mag je met andere spelers (binnenlandse handel) of met de bank (handel over zee) ruilen of handelen. Als u besluit om niet te ruilen tijdens je beurt, kunnen andere spelers ook niet in die beurt ruilen.

Als een andere speler aan de beurt is, kan je dus enkel ruilen als deze speler ook kiest om dit met jou te doen.

Je kunt ook niet met de bank handeldrijven wanneer je niet aan de beurt bent. Je mag ook nooit zo maar kaarten weggeven.

Je mag zoveel ruilen als je grondstofkaarten hebt. Ontwikkelingskaarten mogen niet geruild worden. De geruilde grondstoffen moeten ook verschillen. Je mag dus niet wol voor wol ruilen (bv. 2 wol voor 1 wol).


Grondstoffen Handel

In de tweede fase van je beurt mag je de handel drijven met de andere spelers.

De andere spelers mogen wel niet handelen onderling, ze mogen alleen handel drijven met de speler die aan de beurt is.

Er zijn 2 verschillende manieren om handel te drijven:

  1. Binnenlandse handel
  2. Handel over zee


Binnenlandse handel

  • Op je beurt mag je grondstoffen ruilen met de andere spelers (na het rollen voor de grondstoffen productie).
  • Jij en de andere spelers onderhandelen over de voorwaarden van uw handel - zoals de kaarten die zullen worden uitgewisseld.
  • Je mag zo vaak handelen als je wil, met één of meerdere kaarten, maar je mag kaart niet weggeven (bv. "ruil" 0 kaarten voor 1 of meer kaarten).

(Belangrijk: Omdat het jouw beurt is mogen de andere spelers niet onderling verhandelen).


Handel over zee

  • In uw beurt kun je grondstoffen ruilen via maritieme handel tijdens de handelsfase zonder tussenkomst van een andere speler.
  • De meest gewone (en ongunstige) wisselkoers is echter 4:1.
  • Je mag 4 identieke grondstoffen ruilen voor de levering in ruil voor een grondstof kaart naar keuze.
  • U hoeft niet een haven (nederzetting op een locatie bij de haven) te hebben om te ruilen tegen een wisselkoers 4:1, dus als niemand wil ruilen ...
  • Heb je echter wel een nederzetting of stad op een haven locatie gebouwd, dan kun je gunstiger ruilen of handelen.

    Er zijn 2 verschillende soorten havens:

    • Gewone Haven (3:1)

      Hier kunt u 3 identieke grondstoffenkaarten ruilen voor elk ander grondstoffen kaart tijdens uw handelfase.
    • Speciale Haven (2:1)

      • Er is maar 1 speciale haven voor elke soort middelen (met hetzelfde symbool).
      • Dus is het belangrijk om dat type van speciaal haven te bouwen van de grondstof die je het meest gebruikt of hebt.
      • De wisselkoers is 2:1 geldt alleen voor de grondstof die op deze haven staat.
      • Een speciale haven staat u dus niet toe om een ander type grondstof te ruilen tegen het gunstiger tarief (zelfs niet 3:1)!