Top quality exact replica watches with free shipping worldwide and world class customer service.

Doos van Stratego bordspel voor 4 spelers

Alternatieve versie voor drie of vier spelers.

Gepubliceerd door Jumbo.

Doel van het spel

Vlag op het kasteel in Stratego 4

De eerste speler die zijn vlag boven op het kasteel brengt wint.

Voorbereiding

Spelers zetten hun stukken zoals ze het willen binnen hun respectievelijke start zones. De schuifregelaar voor het verwerven van stukken begint op nul.

Een stuk is geplaatst op elke ruimte. De afgebeelde middelste ruimte [de recrutering] blijft onbezet. De vlag is geplaatst op het stuk dat het vlagstartveld staat. De jongste speler begint. Speel met de klok mee.

Stratego Spelbord voor 4 spelers

Het spel

In elke beurt beweegt elke speler een stuk, of doet hij een aanval.

Regels om te verplaatsen

Een stuk kan orthogonaal bewegen

Geen stuk kan diagonaal bewegen.

Geen stuk kan over een ander stuk springen.

Er kan niet over het meer gesprongen worden.

Het kasteel bestaat uit twee gebieden die elk telt als een veld: de buitenste ring en de centrale toren. Slechts stuk kan dus staan ​​op de buitenste ring. Elk stuk kan bewegen tussen de buitenste ring en een van de omringende board ruimten, of deze ruimten op een vrije buitenste ring.

Geen stuk kan meer dan vijf keer bewegen tussen dezelfde twee ruimtes.

Het middelste veld in start zones is het recruiterigns-veld. Bij de start is deze leeg, maar kan worden ingenomen nadien.

Regels om aan te vallen

Een stuk kan een aangrenzend stuk aanvallen. (niet diagonaal)

Aanvallen kunnen worden gemaakt tussen de buitenste ring van het kasteel en de omliggende ruimtes.

De speler die aanvalt plaatst zijn stuk naast de verdediger. Beide spelers verklaren de rang van hun stukken. Het stuk met de lagere rang wordt van het bord verwijderd. Als de aanvaller wint hij neemt de verdedigers ruimte. Als de verdediger wint blijft hij op zijn plaats.

Een winnaar van een gevecht mag de schuifregelaar van zijn recruiteringskaart een positie verhogen.

Als de aanvaller en verdediger dezelfde rang hebben worden ze beiden verwijderd. Er is geen winnaar nu. Dus ook zal de schuifregelaars niet verhoogd worden.

Stukken die zijn verwijderd van het bord kunnen worden gecontroleerd door rivalen.

Speciale stukken

Kaptein Rang 6. Hij kan een of meerdere velden ver bewegen. Dit mag ook in een L-vorm.

Verkenner Rang 3. Hij kan bewegen over een willekeurig aantal lege duidelijk bord velden [niet meer, kasteel, noch bemande ruimten] in een rechte lijn. Na een dergelijke stap de verkenner pas aanvallen.

Spion Rang 2. Als de spion maarschalk aanvalt is hij de winnaar.

Kanon Rang 1. Een aanvallend kanon wint van elk ander stuk. Een kanon schiet extra 3 velden in een rechte lijn vooruit. Deze ruimtes moeten vrij zijn. Er mag over de meren geschoten worden. Ze mogen vuren op stukken die op een kasteel staan, maar er niet over. Nadat een kanon is afgevuurd moet ook het kanon van het bord verwijderd worden.

De vlag. Elk stuk kan de vlag dragen. Een stuk dat de vlag draagt mag steeds wel maar 1 positie verplaatsen (dus ook de verkenner). Indien de drager van de vlag wordt vernietigd komt de vlag op het winnende stuk of blijft het achter op dit veld zonder drager. Elk stuk dat op een veld komt waar een verlaten vlag staat wordt nieuwe drager. Je mag ook de vijandelijke vlag dragen met je eigen stukken. Een stuk kan ook vrijwillig zijn vlag afstaan aan een ander stuk.

Een kannon draagt de vlag in stratego 4

Recruitering

schuifregelaar van stratego 4

Na elke aanval mag de winnaar [aanvaller of verdediger] kan schuifregelaar een waarde verhogen. Komt hij op 6, dan mag de speler een verloren stuk recuperen.

Recruitering wordt als volgt uitgevoerd: een eerder verwijderde stuk wordt geplaatst op het recruteringsveld. Als deze ruimte echter niet vrij is verliest de speler zijn kans. De schuifregelaar wordt steeds terug op nul gezet.

Einde van het spel

Zodra een speler een van zijn stukken met zijn eigen vlag op de toren van het kasteel krijgt, eindigt het spel onmiddellijk. Deze speler heeft gewonnen.

Drie spelers

Stratego 3 spelers versie

Variant

Teams spelen mogelijk met partners tegenover elkaar in een vier-speler spel.

Doos van Stratego bordspel voor 4 spelers