Top quality exact replica watches with free shipping worldwide and world class customer service.

Opstelling

Letters

Plaats alle letters in het zakje. Schud daarna het zakje grondig..

Trek een letter om te beslissen wie mag beginnen met spelen. De letter die het dichtst bij "A" is, mag starten. Een blanko verslaat elke letter.

Wanneer beide spelers dezelfde letter trekken, trekken ze nog een andere.

De letters worden terug in de zak gestopt en opnieuw geschud.

Tot slot, trekken de spelers zeven nieuwe letters en plaatsen ze op hun rekjes.

Het bijhouden van de score

Kies een secretaris om score bij te houden op papier.


Doel van het spel

De spelers vormen woorden op het bord met behulp van de letters op hun rekjes. Elke letter heeft een andere waarde.

Op het bord kunnen een aantal velden de waarde van de letter of woord verhogen.

De speler met de hoogste totaalscore wint het spel.

In geval van een gelijke stand, wint de speler met de hoogste score vóór aftrek of het toevoegen van de niet-gespeelde letters.


Spelverloop

 1. Spelers moeten eerst bepalen welke woordenboek zij zullen gebruiken.

  Alleen woorden die op het bord gelegd worden, mogen worden gecontroleerd op spelling of op het bestaan via een woordenboek.

  Vanwege het verschil in opvatting tussen verschillende woordenboeken is het niet mogelijk een vaste regel te geven voor het al dan niet toestan van woorden.

  Waneer je uw eigen regels wilt maken voor de toelaatbaarheid van een bepaald soort woorden, overtuig dan eerst alle spelers van de noodzaak van deze regels.

  De vorming van onvolledige of niet bestaande woorden is niet toegestaan.

  De woorden moeten steeds van elkaar gescheiden zijn door een of meer lege vakjes, tenzij ze aan elkaar gevoegd een lang woord vormen.

 2. De eerste speler combineert 2 of meer van zijn letters om een ​​woord te vormen.

  Hij plaatst dit woord op het bord, hetzij horizontaal of verticaal met een letter op het middenveld.

  Diagonale woorden zijn niet toegestaan.

  Omdat het veld in het midden een bonus veld is, wordt de score voor dit eerste woord verdubbeld.

 3. Tel nu de score voor deze beurt en kondig deze ook aan.

  Voltooi de beurt door het trekken van zoveel nieuwe letters als je op het bord hebt geplaatst.

  Je moet immers altijd zorgen dat er 7 letters op uw rekje staan (zolang er genoeg letters beschikbaar zijn).

 4. De beurt gaat vervolgens naar de volgende speler.

  Ieder op zijn beurt, voegt elke speler een of meer letters toe aan de reeds gespeelde letters om nieuwe woorden te vormen.

  De speler krijgt punten voor alle gevormde of aangepaste woorden tijdens zijn of haar beurt.

 5. Nieuwe woorden worden gevormd door:

  • Een of meer letters toe te voegen aan de letters reeds op het bord.
  • Het plaatsen van een woord loodrecht op een woord op het bord. Het nieuwe woord moet gebruik maken een van de letters op het bord of moet een letter toevoegen.
  • Het plaatsen van een volledig woord parallel aan een al gespeeld woord waarbij alle aangrenzende letters ook complete woorden vormen.

 6. Geen letter kan worden verschoven of vervangen nadat hij is gespeeld.

 7. Blanko: de twee lege blokjes kunnen gezien worden als wildcards. Ze dienen dus voor elke mogelijke letter.

  Bij het leggen van een blanko, moet je wel aangeven welke letter het vertegenwoordigt.

  De blanko blijft die letter vertegenwoordigen tot het einde van het spel.

 8. U mag een beurt gebruiken om alle (of een deel van) uw letters in te wisselen:

  • Plaats uw afgedankte letters op tafel zodat ze niet zichtbaar zijn.

  • Trek hetzelfde aantal letters uit het zakje.

  • Stop dan de afgedankte letters in de zak em schud vervolgens de zak grondig.

  Je kan geen letters inwisselen als er minder dan 7 letters over zijn.

 9. Einde van het spel: Het spel eindigt als alle letters zijn getrokken en een speler zijn of haar laatste letter plaatst, of wanneer alle mogelijke beurten zijn voltooid en geen nieuwe woorden meer gevormd kunnen worden.


Scoren van punten

 1. De secretaris schrijft de score van elke speler op een formulier na elke beurt.

  De waarde van elke letter wordt aangegeven door een nummer in de rechter benedenhoek van het blokje van de letter.

  De waarde van een blanco blokje is nul.

 2. De score voor elke beurt is de som van de waarden van elke letter in elk woord(en) gevormd of gewijzigd in die beurt.

  Extra punten worden verkregen door het plaatsen van letters op speciale velden..

 3. Bonus letter waarden: Een blauw vierkant verdubbelt de score van een letter erop.

  Een groen vierkantje verdrievoudigt de letter waarde.

 4. Bonus woord waarden: De score van een heel woord wordt verdubbeld wanneer een van de letters op een rood vierkant wordt geplaatst.

  Het wordt verdrievoudigd wanneer een van haar letters op een oranje vierkant wordt geplaatst.

  Als een woord twee bonus velden overdekt, wordt de score dan verdubbeld en opnieuw verdubbeld of verdrievoudigd en vervolgens opnieuw verdrievoudigd.

 5. Letter en woord bonussen tellen slechts in de beurt waarin ze worden gespeeld.

  Letters die al gespeeld zijn op de bonus velden tellen later enkel als gewone letter.

 6. Wanneer er een blanko wordt gespeeld op een rode of oranje vierkant, wordt de waarde van het woord nog steeds verdubbeld of verdrievoudigd.

 7. Wanneer twee of meer woorden zijn gevormd worden in de zelfde beurt, scoort elk woord punten.

  De gemeenschappelijke letter wordt geteld voor elk woord.

 8. BINGO! Als je 7 letters kan spelen in een beurt, is het een Bingo en je ontvangt 50 bonuspunten hiervoor.

 9. Ongespeelde Letters:Wanneer het spel eindigt, wordt de score van elke speler verminderd met de som van zijn ongespeelde letters.

  Bovendien, als een speler al zijn of haar letters heeft gebruikt, wordt de som van alle ongespeelde letters van de andere spelers toegevoegd aan de score van die speler.


Winnen van het spel

De speler met de hoogste eindscore wint het spel.