Top quality exact replica watches with free shipping worldwide and world class customer service.

Hoewel Scrabble een gezelschapsspel is, kan het ook heel goed door slechts één speler gespeeld worden. Men kan dan steeds hogre scores proberen te bereiken.

Er zijn 3 methoden te gebruiken:

 • (A) Men kan bij ieder spel proberen zijn eigen record te breken, waarbij men de gewone spelregels volgt of eigen spelregels toepast.

  Daarbij kan men het aantal beurten nog beperken tot bv. 30 of 40.

 • (B) De speler kan met twee rijtjes letters beginnen te spelen.

  Eén voor zichzelf en een voor een denkbeeldige tegenspeler.

  Ook in dit geval kan men proberen steeds hogere scores te bereiken.

 • (C) De speler kan de blokjes met de letterzijde naar boven op tafel leggen en dan, eventueel met behulp van een woordenboek, proberen een zeer hoog puntenaantal te verkruigen.

  De hoogst haalbare eindscore in het Scrabblespel is nog steeds een open vraag trouwens.