Top quality exact replica watches with free shipping worldwide and world class customer service.

De regels van Duplikaat Scrabble komen in grote lijnen overeen met die van het traditionele Scrabble.

Er is echter een belangrijk verschil en dit maakt deze versie vooral voor gevorderde spelers intressant. Bij Duplikaat scrabble is de geluksfactor namelijk tot nul teruggebracht.

Iedere speler speelt met zijn eigen Scrabble spel.

De spelers kiezen een spelleider, die overigens zelf ook kan mee spelen. De spelleider doet de letters van zijn spel in het zakje. De andere spelers leggen hun letters alfabetisch gerangschikt met de letterzijde naar boven in het deksel.

De spelleider trekt 7 letters uit zijn zakje en plaatst deze op zijn rekje. De overige spelers nemen uit hun deksel precies dezelfde letters en plaatsen deze ook op hun rekje.

Met deze letters proberen alle spelers nu een woord te vormen dat zoveel mogelijk punten oplevert.

Dit eerste woord moet natuurlijk wel met één letter op het startveld worden gelegd.

De spelers spreken voor het spel begint af hoeveel denktijd per beurt is toegestaan. Gewoonlijk wordt hiervoor 3 minuten gehanteerd.

Om deze tijd te registreren kun je gebruik maken van een zandloper of een keukenwekker.

Als de bedenktijd is vertreken, noteren de spelers het door hen gevonden woord op een vel papier met daarbij de coördinaat van de eerste letter, de richting en het behaalde aantal punten. Een eventuele blanko letter moet omcirkeld worden.

Dan geeft iedereen zijn papier ter controle aan zijn buurman.

Alle scores worden doorgegeven aan de spelleider en deze noteert ze op een scoreformulier. In een aparte kolom noteert hij iedereen keer de score van het hoogste woord.

De spelleider vergelijkt de scores en het woord met de hoogste score plaatst hij op zijn bord op dezelfde wijze zoals de speler dit had gelegd.

De andere spelers leggen vervolgens dit woord ook op hun speelbord.

De spelleider vult zijn letters weer aan tot 7 letters, waarna de andere spelers dezelfde letters uit hun deksel nemen om alzo hetzelfde rekje te hebben.

Als alle zeven letters voor het woord met de hoogste score zijn gebruikt, dan krijgen alle spelers zeven nieuwe letters. De 'bedenker' van het woord krijgt wel 50 bonus punten.

Banko blokjes worden zolang dit mogelijk is vervangen door gewone letters. Het blanko blokje wordt vervangen en gaat terug in het zakje, respectievelijk het deksel.

De winnaar is diegene wiens totale score het dichtste bij de totale maximum score ligt.