Top quality exact replica watches with free shipping worldwide and world class customer service.

Alle ronden zijn onderverdeeld in "lente" en "herfst". Het spel te begint in het voorjaar van 1901.

Elke ronde heeft een serie van fasen:

De lente telt 4 fasen:

 1. Diplomatieke fase
 2. Opdracht opschrijf fase
 3. Opdracht uitvoer fase
 4. Terugtrekken en opheffings fase

De herfst telt 5 fasen:

 1. Diplomatieke fase
 2. Opdracht opschrijf fase
 3. Opdracht uitvoer fase
 4. Terugtrekken en opheffings fase
 5. Verkrijgen/verliezen van eenheden fase


 1. Diplomatieke fase

  Tijdens deze fase ontmoeten de spelers elkaar om hun plannen voor de komende beurten te bespreken. Allianties en strategieën worden gemaakt. Meestal duurt deze fase rond de 15 minuten, maar kan eerder worden beëindigd als alle spelers akkoord gaan.

  Tijdens deze fase mogen de spelers alles zeggen wat ze willen, ze kunnen naar aparte kamers gaan voor private gesprekken, ze mogen geruchten verspreiden. Ze mogen openbare aankondigingen afleggen en zelfs schriftelijke afspraken en documenten publiceren, maar ze moeten zich nooit hun beloften houden.

 2. Opdracht opschrijf fase

  Elke speler schrijft in het geheim zijn "opdrachten" voor elke eenheid op een papier. Alle opdrachten moeten worden gedateerd. bijv. "Lente 1902" of "Herfst 1903",... Alle opdrachten zullen op hetzelfde moment onthuld worden.

  Als de opdracht niet volgens de regels is, fout of dubbelzinnig is geschreven, dan blijven die eenheden waar ze staan. Je kan de spelers niet laten uitleggen wat ze bedoelden te schrijven nadat ze bewegingen van andere mensen gezien hebben. Dit verpest het hele spel.

  Niet meer dan 5 minuten moeten worden toegestaan ​​voor het schrijven van opdrachten nadat de onderhandelingsperiode is afgelopen.

  Formaat Opdrachten

  In elke opdracht wordt het type eenheid eerst geschreven ("A" voor het leger (army) of "F" voor de vloot (fleet)), gevolgd door de provincie waar die eenheid staat. Dan wordt de opdracht geschreven (Hold, Move, Support, Convoy). Als laatste volgt de doelwit provincie.

  Eenheden

  Er zijn twee soorten eenheden (leger en vloot) en ze hebben allemaal even sterk.

  Opdrachten van verplaatsingen

  Een eenheid mag slechts één van de volgende dingen doen in elke beurt:

  • MOVE (verplaats)

   Een verplaatsopdracht wordt geschreven met een streepje. Bijv. Een Parijs-Picardie betekent dat een leger (aanval) moeten verplaasen van Parijs naar Picardië.

   Verplaatsing van een leger

   Een leger kan verplaatsen naar een aangrenzend binnenland of kustprovincie maar niet naar zee. Als het aangrenzende doelwit wordt bezet, dan wordt er geen beweging uitgevoerd.

   Verplaatsing van een vloot

   Een vloot kan verplaatsen naar een aangrenzende zee of kustprovincie maar niet naar het binnenland.

   Elke plek op de kaart, die geen naam heeft, kan niet worden bezet. bijv. Zwitserland, Corsica zijn onbegaanbaar. Legers kunnen bewegen tussen Zweden en Denemarken in een beurt.

   Standoffs (Patstelling)

   Dit is wanneer de krachten van gelijke sterkte dezelfde provincie in dezelfde beurt proberen te bezetten. Deze regels zijn van toepassing wanneer één of meer landen betrokken zijn:

   • Eenheden van gelijke kracht die proberen dezelfde provincie te bezetten zorgen ervoor dat al deze eenheden op hun oorspronkelijke plaats blijven.

   • Een patstelling verjaagt niet de eenheid die al in de provincie stond waar de patstelling plaatsvond.
    bijv. in grafiek 1, zal de eenheid in Silezië zijn positie houden.

   • Een eenheid die niet verplaatst kan een eenheid of een serie eenheden tegenhouden bij hun verplaatsing.

   • Eenheden kunnen niet van plaats wisselen zonder gebruik van een konvooi.

   • Drie of meer eenheden kunnen tijdens een beurt van plaats verwisselen

  • SUPPORT

   Aangezien alle eenheden dezelfde kracht hebben, kan een eenheid niet aanvallen zonder hulp. Deze hulp wordt "ondersteuning" genoemd. Als een aanval succesvol is, zal de aanvallende eenheid verplaatsen naar die doel provincie.

   Als de aangevallen eenheid had geen opdracht had om zich naar elders te verplaatsen, wordt deze verslagen en verdreven uit de provincie. De verdreven eenheid moet terugtrekken of wordt ontbonden.

   Ondersteuning kan offensief of defensief zijn. Het kan worden geven aan een eigen eenheid of aan een eenheid van een andere speler.

   Door elkaar te ondersteunen, worden eenheden sterker.

   Ondersteuning van andere spelers niet kan worden geweigerd.

   Een ondersteunings opdracht wordt met een S geschreven. bijv. A Paris S A Marseille-Bourgondië betekent dat een leger in Parijs een Leger in Marseille dat Bourgogne aanvalt moet ondersteunen.   Een eenheid die geen opdracht heeft om te verplaatsen kan worden ondersteund door een alleen de provincie te vermelden. bijv. F Denemarken S F Oostzee. Dus zal de vloot in Denemarken zal de vloot in de Baltische zee ondersteunen zolang de vloot in de Oostzee niet beweegt.

   Een eenheid die verplaatst kan alleen ondersteund worden door een ondersteunings- opdracht die overeenkomt met de verplaatsing. bijv. A Paris S A Marseille-Bourgondië. Het leger van Parijs zal de aanval op Bourgondië ondersteunen alleen als het leger van Marseille ook echt Bourgondië aanvalt. Als het leger van Marseille op zijn positie blijft of naar Gasconny gaat, dan zal geen steun worden verleend.

   Een verdreven eenheid kan nog steeds leiden tot een patstelling in een andere provincie van degene waar die is verdreven.

   De Oostenrijkse aanval van Bohemen zal het Duitse leger verjagen in München. Echter, dat leger in München zal nog steeds leiden tot een patstelling met het Russische leger dat probeert Silezië binnen te vallen.

   Een verdreven eenheid, zelfs met ondersteuning, heeft geen effect op de provincie van waaruit zij is verdreven. Als twee eenheden de opdracht hebben naar dezelfde provincie te trekken en één van hen wordt verdreven door de eenheid uit de aangevallen provincie, dan kan de andere aanvallende eenheid zich verplaatsen. Deze situatie resulteert niet in patstelling omdat de verdreven eenheid geen invloed heeft op de provincie van waaruit zij verdreven is.

   Het Russische leger in Roemenië verdrijft het Turkse leger in Bulgarije. Dat Turkse leger en de Russische Leger in Sevastopol hebben de opdracht om Roemenië aan te vallen, hetgeen normaal gesproken zou leiden tot een patstelling, maar omdat het Turkse leger werd verdreven, zal er geen impasse zijn. Het Russische leger van Sevastopol kan Roemenië binnenvallen en het Turkse leger van Bulgarije moet zich terugtrekken.

   Ondersteuning afsnijden

   Ondersteuning kan worden afgesneden en dit zorgt ervoor dat de ondersteuning mislukt.

   Ondersteuning wordt afgesneden als de eenheid die de ondersteuning geeft wordt aangevallen vanuit een provincie, behalve uit die provincie waar ondersteuning aan wordt gegeven.

   De ondersteuning van het leger in Silezië wordt gesneden door een aanval vanuit Bohemen. Merk op dat het genoeg was om het ondersteunend leger aan te vallen om de steun af te snijden.

   Het is niet nodig om de ondersteuningseenheid te verdrijven om de ondersteuning af te snijden.

   Ondersteuning wordt afgesneden als de eenheid die ondersteunt wordt verdreven.

   Als een eenheid die ondersteuning geeft wordt verdreven door een aanval dan wordt de steun afgesneden.

   Het Russische leger uit Pruisen verdrijft het Duitse leger in Silezië. De steun van het Silezische leger wordt dus afgesneden en het Duitse leger in Berlijn komt in een patstelling met de Russische Vloot in de Oostzee.

   Een eenheid die wordt verdreven door een provincie kan nog steun afsnijden in een andere provincie.

   Net zoals een eenheid die wordt verdreven door een provincie nog steeds kan leiden tot een patstelling in een ander provincie, kan een eenheid nog steeds een ondersteuning afsnijden, zelfs als het verdreven.

   Zorg er wel voor dat de verdrijving niet afkomstig is van de provincie waar de eenheid ondersteuning geeft.

   (Onthoud deze regel: Een verdreven eenheid, zelfs met ondersteuning, heeft geen effect op de provincie van waaruit zij verdreven is.)

   Opmerking: In gecompliceerde situaties, helpt het om eerst te bepalen welke steun eventueel wordt afgesneden. Zodra dit is vastgesteld, is het makkelijker om opdracht op te lossen.

  • CONVOY

   Transporteer een leger over 1 zee provincie

   Een vloot in een zee provincie kan een leger uit een aangrenzende kust provincie transporteren naar een grenzend kustprovincie.

   Een vloot in een kustprovincie kan niet transporteren.

   Een vloot kan niet meer dan een leger tegelijk vervoeren.

   Een konvooi opdracht wordt met een C (convoy) geschreven bijv. A Ankara-Sevastopol, F Zwarte Zee C A Ankara-Sevastopol.

   De vloot moet zowel de locatie als de bestemming van het getransporteerde leger bevatten.

   Ondersteuning kan niet worden getransporteerd.

   Alleen aanvallen kunnen worden getransporteerd.

   Een leger transporteren over verschillende zee provincies

   Als vloten aangrenzende zee provincies bezetten, kan een leger worden getransporteerd doorheen al deze zee provincies in één beurt en landen in een kustprovincie grenzend aan de provincie waar de laatste vloot in de keten staat.

   Verstoren van een konvooi

   Verdrijving van een vloot in een konvooi doet het konvooi mislukken.

   Als een vloot (die de opdracht heeft om een leger te vervoeren) wordt verdreven tijdens de beurt, blijft het te vervoeren leger op zijn oorspronkelijke provincie.

   De Vloot in de Tyrreense zee wordt verdreven, zodat het Franse leger niet kan verhuizen van Spanje naar Napels.


   Een aanval op een konvooi, die het konvooi niet kan verdrijven heeft geen invloed op het konvooi.

   Een konvooi dat zorgt dat het getransporteerde Leger een patstelling veroorzaakt op zijn bestemming resulteert in dat het leger in zijn oorspronkelijke provincie blijft.

  • HOLD

   Do niets, houd je positie.

 3. Opdracht uitvoer fase

  Nadat alle opdrachten bekend zijn gemaakt en voorgelezen, moeten de spelers alle conflicten op lossen.

  De uitvoering van de opdrachten zal resulteren in succesvolle verplaatsingen, mislukte verplaatsingen, standhouden, terugtrekkingen en opheforders.

  De eenheden op de kaart worden verplaatst en verwijderd zoals beschreven in de volgende twee fasen van het spel.

 4. Terugtrekken en opheffings fase

  Na de conflicten zijn opgelost, moet moeten de verdreven (verslagen) eenheden hun terugtocht uitvoeren.

  Deze terugtrekkingen worden opgeschreven en zoals andere opdrachten onmiddellijk en gelijktijdig openbaar gemaakt zonder voorafgaande diplomatie of discussie.

  Terugtrekkingen kunnen niet worden gekonvooieerd of ondersteund.

  Een verdreven eenheid moet terugtrekken naar een aangrenzende provincie.

  Maar een eenheid kan niet terugtrekken naar:

  • een provincie die bezet is
  • de provincie van de aanvaller
  • een provincie die leeg is gebleven door een patstelling in dezelfde beurt.

  Als een verdreven eenheid niet kan terugtrekken (om welke reden dan ook), dan zal de eenheid worden verwijderd van de kaart.

  bijv. Als twee of meer eenheden de opdracht hebben om terug te trekken naar dezelfde provincie, dan zullen ze beiden worden verwijderd.

  Een eenheid kan altijd zich vrijwillig ontbinden (verwijderden) in plaats van terug te trekken.

 5. Verkrijgen/verliezen van eenheden fase

  Controleren van Supply Centers

  Na elke herfst kijken de spelers hoeveel "supply centers" ze beheersen of bezetten.

  Zodra een macht controle van een suply center, kan het leeg gelaten worden terwijl toch de controle blijft behouden (totdat een andere speler die provincie bezet in de herfst).

  Met andere woorden, een speler kan alleen maar de controle over een supply center krijgen als hij het bezet na het seizoen van de herfst.

  Aanpassen van aantal eenheden

  Na elke beurt in herfst (inclusief terugtrekkingen) passen de spelers aan het aantal eenheden aan zodat het overeenkomt met hun supply centers.

  Dit kan resulteren in dat sommige eenheden worden verwijderd wanneer die speler "supply centers" heeft verloren. De eigenaar kan beslissen welke eenheden ontbonden worden.

  Wanneer de speler meer supply centers heeft verkregen of wanneer een speler meer supply centers heeft dan eenheden, dan mag hij extra eenheden bouwen.

  Nieuwe eenheden kunnen in elk onbezet supply center geplaatst worden of in zijn thuisland (hetgeen dat nog onder zijn controle is).

  Alleen Leger eenheden kunnen worden gebouwd op een binnenlandse supply center.

  Een speler kan belissen om geen eenheid te bouwen om welke reden dan ook.

  Het schrijven van bouw/ontbind opdrachten

  Spelers schrijven op welke eenheden ze zullen verwijderen (ontbinden) en wat voor soort eenheden moeten worden gebouwd in hun "home supply centers".

  Al deze opdrachten worden gelijktijdig onthuld en geen voorafgaand overleg of diplomatie is toegestaan ​​tijdens het schrijven.

  Vage of ongeldige orders moeten worden genegeerd.