Top quality exact replica watches with free shipping worldwide and world class customer service.

Componenten

 • 4 speelborden
 • 7 kaarten
 • 178 Markers en stukken
 • 8 opslag en dozen
 • 14 doppelstenen
 • 80 plastieke chips
 • 90 papieren geld
 • 672 plastieke miniaturen

Spelbord

Gebieden

Elk gebied is steeds in een van de 3 toestanden:

 • Vriendelijk

  Een gebied met een controle marker van jou of een bevriende mogendheid.

 • Vijandig

  Een gebied met een controle marker in handen van een vijandelijke mogendheid.

 • Neutraal

  Een gebied dat geen IPC waarde heeft, alsook geen nationale controle-symbool heeft. Het wordt dus niet gecontroleerd door enige mogendheid.

  Ze zijn ontoegankelijk, je kunt kan het niet aanvallen of zelfs verplaatsen naar of over dit gebied.

De meeste gebieden hebben een inkomen (IPC=industriële productie certificaten), variërend van 1 tot 12. Na elke overwinning kun je de IPC marker bewegen met deze waarde. Een paar gebieden zoals Gibraltar hebben geen IPC.

Zeegebieden

Zeegebieden zijn vriendelijk of vijandig (als gevolg van de vijandelijke oppervlakte oorlogsschepen die er komen).

Opmerking:De aanwezigheid van vijandelijke onderzeeërs en/of transporten kunnen een zeegebied niet vijandig maken.

Eilanden

Dit is een stuk land of gebied in een zee. Luchteenheden kunnen erop landen en landtroepen kunnen hier uitstappen uit transportschepen.

Kanalen

Zee-eenheden kunnen zich verplaatsen door een kanaal als je hun kant controleert bij het begin van je beurt.

Zege Steden

Er zijn 18 zege steden op de kaart. Deze werden gekozen op basis van hun historische belangrijkheid (industriële, strategische , andere ) in 1942.

Elke stad heeft een corresponderende token die wordt uitgewisseld wanneer het grondgebied wordt gewonnen of verloren.

Machtsblokken

NatieKleur
Verenigde Staten van AmerikaGroen
DuitslandGrijs
Verenigd KoninkrijkBeige
JapanOranje
Sovjet-UnieKastanjebruin
ItaliëBruin
ChinaLichtgroen

Luchtafweer en industriële complexen zijn lichtgrijs van kleur.


Setup

 • Wijs een macht of natie aan elke speler.

  Twee spelers
  • Speler 1: Duitsland, Italië, Japan
  • Speler 2: Sovjet-Unie, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten
  Drie spelers
  • Speler 1: Duitsland, Italië
  • Speler 2: Japan
  • Speler 3: Sovjet-Unie, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten
  Vier spelers
  • Speler 1: Duitsland, Italië
  • Speler 2: Japan
  • Speler 3: Verenigd Koninkrijk
  • Speler 4: Sovjet-Unie, Verenigde Staten
  Vijf spelers
  • Speler 1: Duitsland, Italië
  • Speler 2: Japan
  • Speler 3: Sovjet-Unie
  • Speler 4: Verenigd Koninkrijk
  • Speler 5: Verenigde Staten
  Zes spelers
  • Speler 1: Duitsland
  • Speler 2: Japan
  • Speler 3: Italië
  • Speler 4: Sovjet-Unie
  • Speler 5: Verenigd Koninkrijk
  • Speler 6: Verenigde Staten
 • Neem de nationale setup grafiek, markers en stukken die behoren bij uw natie.

 • De Axis spelers zitten samen aan de zuidelijke rand van de kaart, de geallieerden in de buurt van de top (het noorden) van de kaart.

 • Het battle-bord moet naast het spelbord geplaatst worden samen met de dobbelstenen.

 • Nationale productie/Technologie onderzoek grafieken moet ook naast het spelbord liggen.

 • Elke speler krijgt de zege stad tokens en IPC's die overeenkomen met het aantal van hun mogendheden.

1941 Scenario

NatieZege StedenStart IPC's
DuitslandBerlin, Paris, Warsaw31
JapanTokyo and Shanghai17
ItaliëRome10
Verenigde StatenWashington, San Francisco, Honolulu and Manila40
Verenigd Koninkrijk London, Calcutta, Sydney, Hong Kong and Ottawa43
Sovjet-UnieMoscow, Stalingrad, and Leningrad 30

1942 Scenario

NatieZege StedenStart IPC's
DuitslandBerlin, Paris, Warsaw31
JapanTokyo and Shanghai31
ItaliëRome10
Verenigde StatenWashington, San Francisco and Honolulu38
Verenigd Koninkrijk London, Calcutta, Sydney and Ottawa 31
Sovjet-UnieMoscow, Stalingrad, and Leningrad 24

China

De Amerikaanse speler neemt de beurt van China op hetzelfde moment als de Amerikaanse beurt maar de Chinese eenheden strijden en bewegen afzonderlijk van de Amerikaanse troepen.

De IPC waarden op de Chinese gebieden geven het aantal IPC's dat enkel een Axis speler kan ontvangen wanneer hij controle over het grondgebied heeft terwijl China een nieuwe infanterie-eenheid krijgt per beurt voor elke twee Chinese gebieden die niet onder Axis controle zijn (tijdens de aankoop fase van troepen van de Amerikaanse speler).

Chinese eenheden hebben een beperkt bereik van de bezetting, weergegeven door de gekleurde rand. Ze kunnen ook worden verplaatst naar Kiangsu en Mantsjoerije.

Chinese eenheden kunnen niet op transportschepen worden geladen.

Kwangtung is een speciaal geval. Omdat dit niet Chinees grondgebied kan het dus ook niet worden gecontroleerd door China. Chinese krachten kunnen er wel de Axis eenheden aanvallen en bezetten, maar de IPC's gegenereerd in Kwangtung gaan naar het Verenigd Koninkrijk. Dit is het enige niet-Chinese grondgebied dat de Chinese eenheden mogen bezetten.


Volgorde van de spelers of naties

De volgorde van spelers is fhankelijk van het scenario:

1941 Scenario

 1. Duitsland
 2. Sovjet-Unie
 3. Japan
 4. Verenigd Koninkrijk
 5. Italië
 6. Verenigde Staten

1942 Scenario

 1. Japan
 2. Sovjet-Unie
 3. Duitsland
 4. Verenigd Koninkrijk
 5. Italië
 6. Verenigde Staten

Volgorde van een beurt

Elke beurt kent een aantal fases:

 1. Onderzoek en Ontwikkeling
 2. Troepen kopen
 3. Aanvalsbewegingen
 4. Uitvoeren van gevechten
 5. Vredevolle verplaatsingen
 6. Plaatsing nieuwe troepen
 7. Verzamelen van inkomsten

Aan het einde van de beurt van de speler van de Verenigde Staten, controleert men naar een mogelijke overwinning. Als geen van beide partijen heeft gewonnen, begint men aan een nieuwe beurt of ronde.


1. Onderzoek en Ontwikkeling

Je kan proberen om betere technologieën te ontwikkelen:

 1. Koop onderzoek tokens

  Elk token kost 5 IPC's.

 2. Rol de dobbelstenen

  Voor elke token die je gekocht hebt, rol je 1 dobbelsteen.

 3. Een technologische doorbraak

  Als je een "6" gegooid hebt, kies dan welk van de twee doorbraak grafieken je wilt selecteren. Je rolt vervolgens nog een dobbelsteen om te zien welke vooruitgang je krijgt.

 4. Markeer de nieuwe doorbraak

  Als je onderzoek succesvol was, plaatst een van uw nationale controle markers in de vooruitgangsdoos. Uw nieuwe ontwikkeling wordt onmiddellijk van kracht.

  Elke natie kan dezelfde technologie te ontwikkelen.


2. Troepen kopen

Het is tijd om IPC's uit te geven voor extra troepem. Alle eenheden op het nationale setup grafiek van uw natie zijn beschikbaar om te kopen.

Elk industrieel complex kan alleen maar zo veel nieuwe tropen produceren als de aangegeven IPC waarde op het grondgebied waarop het zich bevindt. Voor elk punt schade die het heeft kan het ook nog een eenheid minder produceren. Elk schade punt verwijderen kost trouwens 1 IPC.

Aankoop Troepen Volgorde

 1. Bestel troepen

  Selecteer alle eenheden en aantallen die u wenst te kopen.

 2. Betaal voor de troepen & reparaties

  Betaal de totale kosten van de IPC's aan de bank. (inclusief de kosten van het herstellen van schade aan industr. complexen)

 3. Plaats de aangekochte eenheden in Mobilisatie Zone

  Plaats de eenheden in de mobilisatie zone(in Zuid-Atlantische Oceaan).


3. Aanvalsbewegingen

Verplaats zoveel van eenheden in vijandige (zee)gebieden als je wenst.

Een beweging van troepen naar vijandige gebieden telt als aanvalsbeweging, zelfs als dat gebied niet bezet op dat moment door een legereenheid.

U kunt eenheden verplaatsen doorheen vriendschappelijke velden onderweg naar de vijandige velden.

Als u een eenheid verhuist uit een veld, blijf je de controle van dat veld behouden (tot een vijand erop komt).

Alle aanvalsbewegingen gebeuren op hetzelfde moment. Je kunt niet extra eenheden sturen tijdens en gevecht.

Vijandelijke onderzeeërs en transportschepen kunnen geen aanval blokkeren, en er is geen aanval op die eenheden nodig.


4. Uitvoeren van gevechten

Een bondgenoot kan nooit een andere bondgenoot aanvallen. (dus Duitsland kan niet Japan aanvallen, of Engeland kan niet Rusland aanvallen)..

Volgorde van het gevecht

 1. Strategische bombardementen

  U kunt industriële complexen van de vijand bombarderen met uw bommenwerpers.

  Na het uitvoeren van het luchtafweergeschut, kunnen de overlevende bommenwerpers elk een dobbelsteen rollen. Het totaal van de schade wordt met markers onder het aangevallen industrieel complex geplaatst.

  Een bommenwerper die een strategisch bombardement uitgevoerd, kan niet deelnemen aan een ander gevecht.

 2. Amfibi aanvallen

  • Stap 1: Zeegevecht

   Als er verdedigende oorlogsschepen staan, moet eerst het zeegevecht gebeuren.

   Als er enkel verdedigende onderzeeboten of transportschepen zijn, mag de aanvaller kiezen om deze aan te vallen of niet.

   Als een zeegevecht plaatsvindt, dan nemen ook alle aanvallende zee-eenheden deel.

  • Stap 2: Slagschip en kruiser bombardment

   Als er geen zeegevecht was, kunnen de bijbehorende slagschepen en kruisers het kustgebied bombarderen.

   Rol een dobbelsteen voor elk slagschip en kruiser.

   Het slagschip raakt op 4 of minder, de kruiser raakt op 3 of minder.

   Voor elk raak schot, moet de verdediger een eenheid op de slachtoffer-zone plaatsen, maar ze kunnen verdedigen nog wel een keer verdedigen bij het landgevecht.

  • Stap 3: Landgevecht

   Aanvallende landeenheden kunnen via de zee komen maar ook via aangrenzende velden (land).

   Als er geen landeenheden het zeegevecht overleefde, of wanneer de aanvallende schepen zich teruggetrokken hebben na het zeegevecht, dan moeten de eenheden die via land kwamen nog steeds vechten. Ze kunnen pas in de volgende ronde zich terugtrekken.

   Als de aanvaller hebben geen aanvallende landeenheden meer heeft is de aanval voorbij.

   Overland aanvallende eenheden moeten steeds in groep terugtrekken op hetzelfde moment en naar dezelfde plaats.

   Aanvallende landeenheden (die via de zee kwamen) kunnen niet terugtrekken!

   De verdedigende luchtmatcht kan enkel deelnemen bij het landgevecht en dus niet aan het zeegevecht.

 3. Het gevecht

  Het gevecht wordt opgelost door het rollen van dobbelstenen in een vaste volgorde:

  • Stap 1: Plaats de troepen op het strijdbord

   Het nummer in kolom van het strijdbord identificeert de aanvals- of verdedigingswaarde van de eenheden.

   bv. Een aanvallende infanterie heeft 1 maar een verdedigende infanterie heeft 2.

   Cargo rolt niet (bij zeegevechten) en gaat verloren wanneer het transportschip wordt vernietigd.

  • Stap 2: De aanvallende eenheden vuren

   Onderzeeërs hebben een verrassingaanval. Zowel aanvallende als verdedigende onderzeeboten kunnen 1x schieten bij een zeegevecht voor het echte gevecht van start gaat.

   Een aanvallende eenheid schiet raak als de dobbelsteen gelijk of minder de aanvalswaarde is.

   Nadat de aanvallende speler voor al zijn eenheden heeft gerolt, kiest de verdedigende speler de eenheden die geraakt zijn en het plaatst ze op de slachtoffers zone.

  • Stap 3: De verdedigende eenheden vuren

   Per verdedigingswaarde rolt men per verdedigende eenheid telkens 1 dobbelsteen op hetzelfde moment. (Dus bv. de infanterie en tanks samen of de fighters en slagschepen samen, enz).

   Een verdedigende eenheid schiet raak als je de dobbelsteen gelijk of lager is aan de verdedigingswaarde. (Dus een infanterie schiet raakt bij 2 en 1).

   De aanvaller kiest eenheden die geraakt zijn en verwijdert deze uit het spel.

  • Stap 4: De verdediger verwijdert de slachtoffers

   De verdediger verwijdert de troepen op de slachtoffer-zone uit het spel.

  • Stap 5: Val opnieuw aan of trek terug

   Rond 1-4 herhaalt zich behalve als:

   • De aanvaller verliest alle eenheden
   • De verdediger verliest alle eenheden
   • De aanvaller belist om terug te trekken
  • Step 6: Afronden van het gevecht

   Als je een gevecht als aanvaller wint en je hebt één of meer land eenheden over, dan krijg je de controle over het gebied of veld. In het andere geval, blijft de verdediger de controle houden.

   Lucht of zee-eenheden kunnen niet een gebied controlleren of innemen.

   Verwijder de overlevende landeenheden van de strijdbord en zet ze terug op het speelbord.

   Wanneer de controle van het gebied verandert, geef je dit aan door er controle markers (vlaggetjes) te plaatsen en productie markers te veranderen.

   Luchtafweer en industrieel complexen blijven in het gebied bestaan en behoren nu toe aan de nieuwe eigenaar.


5. Vredevolle verplaatsingen

U kunt enkel eenheden tijdens deze fase verplaatsen die nog niet bewogen (aangevallen) hebben.

Beweeg je troepen, hetzij om kwetsbare gebieden te versterken of om eenheden te versterken aan het front.

Ook moet al uw vliegtuigen die de aanvallen overleefd hebben moeten nu landen.

Alleen vliegtuigen en onderzeeërs kunnen tijdens deze fase door vijandige gebieden verplaatsen (naar gebieden die vriendelijk waren in het begin van je beurt).


6. Plaatsing nieuwe troepen

Verplaats de nieuw aangekochte eenheden van de zone mobilisatie naar het speelbord. Je kunt enkel eenheden plaatsen in velden met een industrieel complex en je moet dit veld al controleren bij het begin van je beurt.

Je kunt dus nog geen gebruik maken van nieuwe industriële complexen die je tijdens deze beurt hebt gewonnen.

Per industrieel complex, kun je net zoveel eenheden plaats als de IPC waarde van het veld waarop het industriële complex staat. Deze limiet omvat ook de aangrenzende zeegebieden.

Je kunt geen nieuwe eenheden plaatsen bij een industrieel complex in handen van een bevriende mogendheid, tenzij je hoofdstad in vijandige handen is.

Plaats nieuwe industriële complexen in elk veld dat je controleerde bij het begin van je beurt. Dit veld moet wel een inkomen hebben van ten minste 1.

Je kunt niet meer dan een industrieel complex per veld hebben.

Als je de eenheiden niet op de kaart plaatst tijdens je beurt, zijn ze niet verloren.7. Verzamelen van inkomsten

Kijk naar uw nationale productie niveau op de nationale productie grafiek om te zien hoeveel IPC's van de bank je dient te ontvangen.

Als uw hoofdstad onder controle is van een vijand, kan je geen een bonus inkomen krijgen.

Een natie kan geen IPC's lenen of geven aan een andere macht.

Wanneer je nationale doelstellingen, hebt voltooid, kun je een bonus inkomen van 5 of meer IPC's per beurt ontvangen.Het winnen van het spel

Aan het einde van de beurt van de speler van de Verenigde Staten, controleert men of één van beide kanten het spel heeft gewonnen op basis van de overwinning voorwaard:

 • Standaard: 15
 • Projectie : 13
 • Totale Oorlog: 18