Top quality exact replica watches with free shipping worldwide and world class customer service.

Kijk naar de geselecteerde lijn.

Waar kan je een 7 plaatsen?In the left and middle box, there is both a 7 already, so we can't place another 7 here.In het linker- en middelste vak, is er al een 7, dus we kunnen hier geen 7 plaatsen.

In het rechter vak, zien we nu waar de 7 moet komen (groen vierkantje). We moeten de kolommen hiervoor controleren om dit te zien.Oefening: Probeer de 8 in de de gemarkeerde lijn te vinden!