Top quality exact replica watches with free shipping worldwide and world class customer service.


Onderdelen

  • Een vierkant 8x8 bord (je zou een schaakbord kunnen gebruiken)

  • 64 schijven, zwart gekleurd aan de ene kant en wit aan de andere kant.


Doel van het spel

Het doel is om de meerderheid van schijven op het bord in jouw kleur te hebben aan het einde van het spel.


Opstelling

Het spel zal beginnen met 2 zwarte schijven en 2 witte schijven in het midden van het bord.

Zwart is zowel Noord-Oost en als Zuid-West.

Wit is Noord-West en Zuid-Oost.
Spelwijze

Othello is een strategisch bordspel gespeeld tussen 2 spelers. Eén speler speelt zwart en de andere wit.

Elke speler krijgt 32 schijven en zwart begint altijd het spel.

Daarna wisselen beide spelers van beurt tot:

  • een speler kan geen geldige zet doen om zijn tegenstander te overvleugelen.
  • beide spelers hebben geen geldige zet meer.

Als een speler geen geldige zet heeft, moet hij passen en kan zijn tegenstander verder gaan.

Een speler kan niet vrijwillig passen.

Wanneer beide spelers geen geldige zet meer hebben, eindigt het spel.


Geldige zetten

Zwart start altijd als eerste.

Een zet wordt gemaakt door het plaatsen van een schijf van de kleur van de speler op het bord in een positie die één of meer schijven van de tegenstander kan overvleugelen.

Een schijf of een rij van schijven wordt overvleugeld wanneer het wordt omringd aan de uiteinden door schijven van de andere kleur.

Een schijf kan een willekeurig aantal schijven overvleugelen in een of meer rijen in elke richting (horizontaal, verticaal en diagonaal).

Bijvoorbeeld: een witte schijf wordt op het bord geplaatst en vormt een lijn met een witte schijf dat al op het bord lag. Tussen de witten schijven zijn er enkel zwarte schijven. Deze zwarte schijven worden dus overvleugeld.

Wit plaatst in de illustratie een schijf op E3.

De zwarte schijven op E4, E5 en E6 zijn nu overvleugeld door de witte schijf op de E3 en de witte schijf op E7.

De zwarte schijven zullen worden omgedraaid naar wit.


Alle schijven die worden overvleugeld zullen worden omgedraaid, ook al is dit niet in het voordeel van de speler.

Schijven kunnen alleen worden overvleugeld als een direct gevolg van een zet en in een rechte lijn van deze schijf liggen.

Als je geen schijf van je tegenstander kunt overvleugelen, moet je je beurt voorbij laten gaan en passen. Echter, als een zet voor je beschikbaar is, kan je nooit passen en moet je een zet doen.

Zodra een schijf op een veld is geplaatst, kan je hem nooit verplaatsten naar een ander veld.

Als een speler geen schijven meer heeft, maar hij kan nog schijven van de tegenstander overvleugelen, dan moet zijn tegenstander hem een schijf geven.


Einde van het spel

Als het niet meer mogelijk is voor beide spelers om een zet te doen, is het spel afgelopen.

De schijven worden nu geteld en de speler met het grootste aantal is de winnaar.

Een gelijkspel is mogelijk.


Tijdslimiet

Spelers kunnen kiezen om te spelen met een vooraf ingestelde tijdslimiet voor hun totale aantal zetten. Dit tijdselement voegt meer druk toe aan het spel.

De klok begint te tellen bij het begin van de eerste zet van een speler en wordt gepauzeerd van zodra hij zijn zet doen. Vanaf dan tikt de tijd van de tegenspeler tot deze speler zijn zet doet.

Er zijn verschillende limieten mogelijk variërend van 5 minuten tot 30 minuten zoals in de regels van het wereldkampioenschap.

Als de klok van een speler afloopt, verliest hij het spel ongeacht de positie of het aantal schijven op het bord.


Handicap

Omdat er een voordeel is om als eerste te start, moet de meer ervaren speler dit voordeel geven aan de minder ervaren speler.

Als een zeer ervaren speler speelt tegen een beginner, dan kan ervaren speler een handicap nemen door zijn zwakkere tegenstander de vier hoeken te geven.

Als het verschil in vaardigheid niet zo groot is, dan een, twee of drie hoeken voordeel.