Top quality exact replica watches with free shipping worldwide and world class customer service.

Onderdelen

 • een bord
 • twee dobbelstenene
 • pionnen voor elke speler
 • 32 huizen en 12 hotels
 • 16 Kans en 16 Algemene Fonds kaarten
 • 28 eigendomsbewijzen voor elke straat
 • geld

Opstelling

 1. Plaats het bord op een tafel.
 2. de Kans-en Algemeen Fonds kaarten plaats je onderste boven op de hun toegewezen ruimten op het bord.
 3. Elke speler kiest een pion die hen vertegenwoordigt bij het reizen rond het bord.
 4. Iedere speler krijgt zijn start geld (€1500) als volgt:

  2 x €500's, 2 x €100's, 2 x €50's, 6 x €20's, 5 x €10's, 5 x €5's, en 5 x €1s.


Bank

Kies iemand als bankier. Indien deze persoon speelt, dan moet hij zijn persoonlijke middelen gescheiden houden van die van de bank.

De Bank houdt:

 • het geld
 • De eigendomsaktes van de eigendommen
 • De huizen en hotels voorafgaand aan de aankoop door de spelers.

De Bank betaalt de salarissen en bonussen. De Bank verzamelt alle belastingen, boetes, leningen en rente, en de prijs van alle eigendommen die het verkoopt of veilt.

De Bank kan niet failliet, indien de bank geen geld meer heeft, kan de bankier als nodig is geld bij maken door op gewoon papier dit te schrijven.


Doel van het spel

Uitgegroeien tot de rijkste speler door middel van het kopen, verhuren en verkoop van onroerend goed en zo andere spelers in een faillissement te krijgen.


Spelverloop

Elke speler werpt de dobbelstenen. De speler met het hoogste totaal begint het spel.

Dan plaatst elke speler zijn pion op het hoekveld met de vermelding "Start", en gooit nogmaals de dobbelstenen en verplaats zijn pion het aantal velden aangegeven door de dobbelsteen.

De pionnen blijven hun veld staan tot de volgende beurt van de speler.

Twee of meer pionnen mogen op hetzelfde veld staan op hetzelfde moment.

Afhankelijk van het veld dat je pion heeft bereikt, kunt u de straat kopen, of worden verplicht om huur te betalen, of om belasting te betalen, of om een Kans of Algemeen Fonds-kaart te trekken, of naar de gevangenis te gaan, enz.

Gooi je dubbel, dan beweeg je je pion dit aantal velden. Je doet hetzelfde als bij een normale worp (eigendom kopen, huur betalen, kanskaart trekken, enz..). Daarna mag je nog een keer de dobbelstenen werpen en beweeg je je pion zoals voorheen.

Maar pas op, als je drie keer achter elkaar een dubbel gooit, moet je onmiddellijk naar de gevangenis gaan.

Elke keer pion landt op het startveld of hij passeert dit startveld, betaal de bankier de speler een €200 salaris.


Kopen van eigendommen

Als je op een onverkochte grond komt, kan je dit onroerend goed kopen van de Bank door de afgedrukte prijs te betalen.

Je ontvangt hier een kaart als eigendomsbewijs.

Als je de grond niet wenst te kopen, verkoopt de bank het op via een veiling aan de hoogste bieder.

Elke speler, met inbegrip van degene die de optie had om het te kopen tegen de originele prijs mag bieden.


Betalen van huur

Als je op een grond komt die eigendom is van een andere speler, ontvangt die eigenaar huur hiervoor. Het bedrag staat afgedrukt op het eigendomsbewijs.

Als de grond een hypotheek heeft lopen, kan de eigenaar echter geen huur ontvangen.

Het is een voordeel om alle eigendomsbewijzen van een kleur-groep te bezitten, omdat de eigenaar kan dan een dubbele huur mag aanrekenen.

Het is voordelig om huizen of hotels op de gronden te hebben, want dan worden de huurprijzen nog veel hoger.

Opmerking: De eigenaar mag de huur niet meer innen als hij dit niet op tijd vraagt en de volgende speler heeft de dobbelstenen al geworpen.


Kans en algemene fonds

Als je op één van deze ruimten komt, neemt de bovenste kaart van de aangegeven stapel en volg je de instructies op de kaart.

Je stopt vervolgens de kaart aan de onder de stapel.

De "Verlaat de gevangenis zonder te betalen"-kaart wordt gehouden tot je ze gebruikt en keert daarna ook terug naar de onderkant van de stapel.

Als de speler die deze kaart trekt hem niet wenst te gebruiken, dan kan hij ze aan een andere speler verkopen tegen een afgesproken prijs.


Inkomensbelasting

Als je dit veld landt, heb je twee opties:

 1. Je kan een schatting van uw belasting betalen aan de bank. Dit is van €200.
 2. Je betaalt 10% van uw totale waarde (alle kontanten, gronden en gebouwen) aan de Bank.


Gevangenis

Je landt in de gevangenis als:

 • Uw pion landt op de ruimte aangeduid met "Ga naar de gevangenis".
 • Je trekt een kaart met de vermelding "Ga naar de gevangenis".
 • Je gooit drie keer een dubbel achter elkaar.

Wanneer je naar de gevangenis wordt gestuurd, moet je jedirect naar de gevangenis verplaatsen en je krijgt geen 200 eur salaris als je voorbij start komt. Ook uw eindigt uw beurt als je naar de gevangenis gaat.

Als je op de ruimte van de gevangenis komt, dan kom je op de ruimte "op bezoek" en mag je uw volgende beurt op een normale wijze verder zetten.

Een speler verlaat de gevangenis als:

 • Het gooien van een dubbel bij een van zijn volgende 3 beurten (als het je lukt beweegt je pion ook dit aantal velden vooruit als getoond wordt door uw dobbelstenen).
 • Met behulp van de "Verlaat de gevangenis zonder te betalen"-kaart.
 • Het betalen van een boete van €50 voordat je de dobbelstenen werpt bijn een van uw volgende twee beurten.

Ook al ben je in de gevangenis, je mag nog steeds onroerend goed kopen en verkopen, of huurgeld ontvangen.


Gratis Parkeren

Dit is slechts een "gratis" rustplaats. De speler die erop komt ontvangt geen geld, onroerend goed, beloning of straf van welke aard dan ook.

Probeer vroeg in het spel te vermijden om daar te komen, maar later in het spel kan het een prima plaats zijn.


Huizen en Hotels

Wanneer een speler alle gronden van een kleur bezit, kan hij of zij huizen kopen van de bank.

Je kan zoveel huizen te kopen als je denkt nodig te hebben en financiële draagkracht dit toestaat​​, maar je kan niet meer dan één huis op een grondgebied plaatsen zolang je niet minstens 1 huis hebt op elk grondgebied van die kleur.

De prijs moet je aan de bank betalen en staat voor elk huis op uw eigendomsbewijskaart.

Als een speler vier huizen op elke grond van zijn kleur heeft, mag hij een een hotel kopen van de bank en dit op een eigendom plaatsen.

Slechts één hotel kan worden gebouwd op een bepaalde grond.


Tekort aan huizen en hotels

Wanneer de Bank geen huizen heeft om te verkopen, moeten de spelers die huizen willen bouwen wachten tot de bank terug huizen in zijn bezit heeft.

Als er een beperkt aantal huizen en hotels beschikbaar zijn en twee of meer spelers willen huizen van de Bank kopen, dan verkoopt de bank ze per opbod en de hoogste bieder krijgt de huizen.


Verkopen van eigendommen

Onbebouwde gronden, spoorwegen en nutsbedrijven kunnen worden verkocht aan een speler als een prive-transactie voor een afgesproken bedrag.

Gronden mogen echter niet worden verkocht wanneer er gebouwen op een van de gronden van die kleur staan.

De gebouwen moeten eerst terug aan de bank worden verkocht door de eigenaar voor hij de gronden mag verkopen.

Huizen en hotels worden echter maar aan halve prijs terug gekocht door de bank.Hypotheken

Kan onbebouwde gronden kunnen worden gehypothekeerd door de Bank op elk moment. De hypotheekwaarde wordt afgedrukt op elk eigendomsbewijs.

Als de gronden gebouwen hebben, dan moeten deze worden verkocht aan de bank tegen halve prijs.

Geen huur kunnen worden ontvangen op een grond met een hypotheek.

Om de hypotheek te heffen, moet de eigenaar de bank het bedrag van de hypotheek plus 10% rente terug betalen.

Wanneer alle eigendommen van een kleur niet langer een hypotheek hebben, kan de eigenaar terug beginnen met het kopen huizen of hotels.

De speler die een hypotheek op een grond heeft, blijft deze als eigendom hebben en geen enkele andere speler kan door een veilig of door het betalen van hypotheek aan de bank eigenaar worden van die grond.

Maar de eigenaar kan deze gehypothekeerde grond wel aan een andere speler tegen een overeengekomen prijs verkopen en de nieuwe eigenaar kan de hypotheek heffen door de aflossing van de hypotheek plus 10% rente aan de bank.

Wanneer de hypotheek als niet onmiddeld opgeheven kan worden, moet de koper de Bank 10% rente betalen en nog eens 10% wanneer hij later de hypotheek wenst te heffen..Bankroet

U bent failliet verklaard als je meer moet betalen dan je kan betalen.

Als je schuld hebt aan een andere speler, moet je alles wat je bezit aan die speler geven.

Als u eigenaar bent van huizen of hotels, moet je deze terug aan de Bank geven in ruil voor de helft van hun aankoopprijs. Dat bedrag geef je dan aan je schuldeiser.

Als je gehypothekeerde grond hebt, lever je dit ook over aan uw schuldeiser, maar de nieuwe eigenaar moet wel eerst wel 10% rente van de waarde van de gronden betalen aan de bank.

Mocht je geld aan de bank verschuldigt zijn, in plaats van aan een andere speler, dan moet je al je middelen afgeven aan de Bank. In dat geval verkoopt de bank direct per opbod alle gronden, behalve de gebouwen.

De failliete speler moet zich vervolgens terugtrekken uit het spel en de laatste speler die overblijft wint het spel.

Geld kan aan een speler alleen door de bank (door hypotheek) worden geleend en geen enkele andere speler mag dus geld uitlenen aan een andere speler.