Language:


Waarde van Pokerhanden

Algemene regel: wanneer meerdere spelers dezelfde hand hebben bij een pair of three of a kind, enz... zullen de andere kaarten beslissen over winst of verliest en dit volgens de regel van de hoogste kaart.


Royal Flush

Als een aas de hoogste kaart in "straight-flush" is, dan wordt een Royal Flush genoemd en dit is ook hoogst mogelijke hand.

Straight Flush

Een "straight flush" is de tweede hoogste natuurlijke hand. Een straight flush is een straight (5 kaarten in volgorde) die allemaal van dezelfde soort zijn. Een aas kan ofwel hoog of laag (5-4-3-2-1) zijn, maar mag niet 'omhullend' zijn, zoals bijvoorbeeld K-A-2-3-4.

Four of a kind

"Four of a kind" zijn gewoon vier kaarten van dezelfde waarde.

Full house

Een "full house" is een "three-of-a-kind" en een paar. Bij een gelijkspel wordt eerst gekeken naar de "three of a kind" en daarna naar het paar. Dus KKK-2-2 verslaat QQQAA.

Flush

Een "flush" is een hand waarbij alle kaarten van dezelfde soort zijn, zoals J-8-5-3-2 en allemaal schoppen. Wanneer flushes gekijk zijn, tellen de regels van de hoogste kaart.

Straight

Een "straight" zijn 5 kaarten in volgorde, zoals 4-5-6-7-8. Een aas kan ofwel hoog (AKQJT) of laag (5-4-3-2-1) zijn, maar het recht kan niet 'omhullend zijn'. Bij een gelijkspel, wint de hoogste kaart. Als twee Straigths dezelfde waarde hebben (AKQJT vs AKQJT) delen ze de pot.

Three of a kind

Drie kaarten dezelfde rang, gecombineerd met twee kaarten die geen paar zijn noemen we "three of a kind". Nogmaals, de hoogste three of a kind wint.

Two pairs

Dit zijn twee verschillende paren van kaarten. Het hoogste paar wint bij een gelijkspel. Als beide handen hetzelfde hoogste paar heeft, wint het tweede paar. Als beide handen dezelfde paren hebben, kijken we naar de hoogste kaart.

One pair

Een paar met drie andere verschillende kaarten. De hoogste paar wint en daarna zal de hoogste kaart bepalen over winst of verlies.

Highest Card

Dit is de bovenstaande handen geen winnaar kunnen bepalen. Als meerdere mensen dezelfde hoogste kaart hebben, wordt gekeken naar de op een-na-hoogste, dan de derde hoogste enz. Hoogste kaart wordt ook gebruikt bij een gelijkspel om een winnaar te bepalen.