Top quality exact replica watches with free shipping worldwide and world class customer service.

Onderdelen

 • 70 Landtegels tonen wegen, steden, gebieden en kloosters. Er is een start tegel met een donkere rug.
  TDe 12 rivier tegels zijn geen onderdeel van het basisspel, maar hebben dezelfde achterkant als de start tegel.

 • 40 volgelingen in 5 kleuren.
  Elke speler zal gebruik maken van een van hun volgelingen als een score regelaar.

 • Een scorebord.
 • Een boekje met spelregels.

Opstelling

De start tegel wordt geplaatst in het midden van de tafel, terwijl het scorebord aan de rand van de tafel wordt geplaatst.

De andere tegels worden geschud en gedekt op een stapel gelegd.

Elke speler neemt zijn 8 volgelingen (van zijn kleur) en zet één van hen op het scorebord (op nummer nul).

Nu beslissen de spelers wie het spel mag beginnen.


Spelverloop

Op zijn beurt, kan een speler de volgende acties doen in de volgende volgorde:

 1. Trek en plaats een nieuwe land tegel.
 2. Een speler kan kiezen of hij een volgeling (als hij er nog heeft) wilt zetten op het net geplaatste tegel.
 3. Wanneer door het plaatsen van een tegel één of meer wegen, steden of kloosters zijn voltooid, dan worden er onmiddellijk punten ontvangen.
 4. Neem de mogelijke volgelingen (dieven, ridders of monniken) terug.

De beurt van de speler is nu voorbij en de volgende speler (met de klok mee) kan aan zijn beurt beginnen.


Het plaatsen van Land Tegels

Een speler neemt de bovenste tegel van de stapel. Hij moet die tegel op de tafel plaatsen volgens deze regels:

 • De nieuwe tegels moeten geplaatst met ten minste één rand aanliggend aan eerder geplaatste tegel. De nieuwe tegel kan niet alleen worden verbonden door een hoek met een vorige tegel.

 • De nieuwe tegel moet zo geplaatst worden dat alle weg, stad en veld segmenten op de nieuwe tegel aansluiten met soortgelijke segmenten op alle aangrenzende tegels (kloosters zijn altijd compleet binnen enkele tegels).

In de zeldzame gevallen kan een getrokken tegel niet worden geplaatst, de speler stopt dan deze tegel in de doos en trekt een nieuwe tegel.


Het plaatsen van nieuwe volgelingen

Nadat een speler een tegel plaatst, kan hij beslissen om er één van zijn volgelingen erop te plaatsen, met de volgende regels in gedachten:

 • De speler mag slechts één volgeling paatsen per beurt.
 • De speler moet deze volgeling nemen uit zijn voorraad.
 • De speler mag hem alleen zetten op de tegel hij net geplaatst heeft.
 • De speler moet kiezen waar hij de volgeling wenst te zetten op de tegel: dief op een weg, ridder in een stad, monnik in een klooster of boer in een veld.
 • De speler mag zijn volgeling niet plaatsen een weg, in een stad of in een veld als die sectie is verbonden met een andere tegel waar er al een volgeling op staat.

Ook als een speler al zijn volgelingen heeft ingezet, blijft hij tegels plaatsen elke beurt.

Een speler mag nooit een volgeling van een tegel terugnemen, behalve als de wegen, steden of kloosters zijn afgewerkt.

Daarna is de beurt van de speler voorbij. Nu is de volgende speler (ga met de klok mee) aan de beurt, gevolgd door de volgende, enz.

Opmerking: Als je na het plaatsen van een tegel iets voltooid, dan scoor je meteen punten.



Scoren van punten

Als een speler punten scoort, beweegt hij de score regelaar vooruit op het scorespoor gelijk aan het aantal dat punten is verdiend.

Als de score regelaar verder gaat dan 50, zet je de pion op zijn kant om aan te geven dat je nu meer dan 50 punten hebt.


 • Een voltooide weg

  Een weg is voltooid als beide uiteinden van de weg zijn aangesloten op een kruispunt, een deel van een stad, een klooster of de weg werd een lus. De weg mag zoveel segmenten tellen als kan.

  De speler met een dief heeft op een voltooide weg scoort 1 punt per tegel gebruikt in voltooide weg.

 • Een voltooide stad

  Een stad is voltooid wanneer ze volledig is omgeven door muren en er zijn geen gaten in de muren. Een stad kan uit heel veel segmenten bestaan.

  Een speler die een ridder heeft in een afgesloten stad scoort 2 punten per tegel gebruikt in voor die stad. Elk schild of banner in de stad geeft de speler ook 2 bonuspunten.

  Opmerking: Wanneer een voltooide weg of stad meer dan één volgeling heeft, dan scoort de speler met de meeste dieven of ridders alle punten. In het geval van een gelijkspel, scoren ze allebei de punten.

 • Een voltooid klooster

  Een klooster is voltooid wanneer de tegel waarop het staat volledig omringd is door tegels. De speler die een monnik heeft in het voltooide klooster ontvangt 9 punten.


Na het voltooien van een weg, stad of een klooster ontvangen de spelers hun volgelingen terug en ze mogen opnieuw gebruikt worden op andere tegels.

Boederijen

Verbonden velden worden boerderijen genoemd en ze scoren niet tijdens het spel. Boerderijen zijn omringd door wegen, steden en de rand van het gebied waar de tegels zijn geplaatst.

Je kan er volgelingen op zetten die dan boeren woren die punten scoren bij de eindtelling.

De boeren blijven dus het hele spel op de velden staan en keren nooit terug naar de speler.



De eindtelling

Als een speler zijn laatste tegel plaatst, zal het spel eindigen na zijn beurt en begint eindtelling.

Onvolledige steden, wegen of kloosters

Tijdens de eindtelling scoren ook onvolledig wegen, steden of kloosters punten.

De speler die een dief op de weg of een ridder in de stad heeft krijgt een punt voor elk weg of stad segment in de onvolledige weg of stad. Voor banners of schilden in de stad verdienen de spelers ook 1 punt.

Een speler die een volgeling op een onvolledige klooster heeft krijgt 1 punt voor elke tegel van het klooster.

Scorende boeren

Boeren scoren punten als:

 • Enkel voltooide steden worden geteld.
 • De boer moet in een veld staan dat één of meer voltooide steden raakt. De afstand van de boer met de stad is onbelangrijk.
 • Voor elke stad die het veld raakt, ontvangt de speler met de meeste boeren in dat gebied 3 punten.
 • Verschillende boerderijen kunnen aan een stad leveren. Dan scoort de speler met de meeste boeren in de boerderijen die de stad bevoorraden de punten. Bij een gelijke stand scoren beide spelers.

Winnaar van het spel

Als de eindtelling voorbij is, is ook het spel voorbij.

De speler met de meeste punten is nu de winnaar van het spel!