Language:


Carcassonne Spelregels

Onderdelen

Opstelling

De start tegel wordt geplaatst in het midden van de tafel, terwijl het scorebord aan de rand van de tafel wordt geplaatst.

De andere tegels worden geschud en gedekt op een stapel gelegd.

Elke speler neemt zijn 8 volgelingen (van zijn kleur) en zet één van hen op het scorebord (op nummer nul).

Nu beslissen de spelers wie het spel mag beginnen.

Spelverloop

Op zijn beurt, kan een speler de volgende acties doen in de volgende volgorde:

  1. Trek en plaats een nieuwe land tegel.
  2. Een speler kan kiezen of hij een volgeling (als hij er nog heeft) wilt zetten op het net geplaatste tegel.
  3. Wanneer door het plaatsen van een tegel één of meer wegen, steden of kloosters zijn voltooid, dan worden er onmiddellijk punten ontvangen.
  4. Neem de mogelijke volgelingen (dieven, ridders of monniken) terug.

De beurt van de speler is nu voorbij en de volgende speler (met de klok mee) kan aan zijn beurt beginnen.

Het plaatsen van Land Tegels

Een speler neemt de bovenste tegel van de stapel. Hij moet die tegel op de tafel plaatsen volgens deze regels:

In de zeldzame gevallen kan een getrokken tegel niet worden geplaatst, de speler stopt dan deze tegel in de doos en trekt een nieuwe tegel.

Het plaatsen van nieuwe volgelingen

Nadat een speler een tegel plaatst, kan hij beslissen om er één van zijn volgelingen erop te plaatsen, met de volgende regels in gedachten:

Ook als een speler al zijn volgelingen heeft ingezet, blijft hij tegels plaatsen elke beurt.

Een speler mag nooit een volgeling van een tegel terugnemen, behalve als de wegen, steden of kloosters zijn afgewerkt.

Daarna is de beurt van de speler voorbij. Nu is de volgende speler (ga met de klok mee) aan de beurt, gevolgd door de volgende, enz.

Opmerking: Als je na het plaatsen van een tegel iets voltooid, dan scoor je meteen punten.


Scoren van punten

Als een speler punten scoort, beweegt hij de score regelaar vooruit op het scorespoor gelijk aan het aantal dat punten is verdiend.

Als de score regelaar verder gaat dan 50, zet je de pion op zijn kant om aan te geven dat je nu meer dan 50 punten hebt.Na het voltooien van een weg, stad of een klooster ontvangen de spelers hun volgelingen terug en ze mogen opnieuw gebruikt worden op andere tegels.

Boederijen

Verbonden velden worden boerderijen genoemd en ze scoren niet tijdens het spel. Boerderijen zijn omringd door wegen, steden en de rand van het gebied waar de tegels zijn geplaatst.

Je kan er volgelingen op zetten die dan boeren woren die punten scoren bij de eindtelling.

De boeren blijven dus het hele spel op de velden staan en keren nooit terug naar de speler.


De eindtelling

Als een speler zijn laatste tegel plaatst, zal het spel eindigen na zijn beurt en begint eindtelling.

Onvolledige steden, wegen of kloosters

Tijdens de eindtelling scoren ook onvolledig wegen, steden of kloosters punten.

De speler die een dief op de weg of een ridder in de stad heeft krijgt een punt voor elk weg of stad segment in de onvolledige weg of stad. Voor banners of schilden in de stad verdienen de spelers ook 1 punt.

Een speler die een volgeling op een onvolledige klooster heeft krijgt 1 punt voor elke tegel van het klooster.

Scorende boeren

Boeren scoren punten als:

Winnaar van het spel

Als de eindtelling voorbij is, is ook het spel voorbij.

De speler met de meeste punten is nu de winnaar van het spel!