Language:

Multi Line

We kijken waar 5 kan worden geplaatst in de linker boven- en onderste blokken. (Ze zijn is gemarkeerd).

Je kunt zien dat ze alleen langs twee lijnen (kolom 1 en 2) liggen.

Dit laat ons toe om de kandidaten voor 5 uit kolom 1 in het middenvak te verwijderen.

Dit betekent ook dat de 5 in het middenblok in de 3e kolom moet liggen.